Databank sport

 
English | Nederlands

H.V.C.

Naam H.V.C.
Plaats Hoogeveen
Provincie Drenthe
Begindatum oktober 1910 (eerste vermelding)
Einddatum november 1921 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Noord-Centrale Voetbalbond (1910-1921)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 27 sep. 1910, p. 221 (toetreding N.C.V.B.).

Sportkroniek 4 okt. 1910, p. 245 (N.C.V.B.).

Voetbal-jaarboekje 1910-1911, p. 186 (N.C.V.B.).

De IJsselstreek 1 nov. 1921, p. 10 (royement in N.C.V.B.).

Sportkroniek 4 nov. 1921, p. 388 (royement H.V.C. te Hoogeveen door N.C.V.B.).

Opmerkingen

Sportkroniek 13 juli 1921, p. 31 (Hoogeveen in eindstand N.C.V.B.).