Databank sport

 
English | Nederlands

O.K.K. [Oefening Kweekt Kunst?]

Naam O.K.K. [Oefening Kweekt Kunst?]
Plaats Roswinkel
Provincie Drenthe
Begindatum 1920 (eerste vermelding)
Einddatum 1922 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Regionale bond
  • Drentsche Korfbalbond (1920)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Korfbal 10 nov. 1920, p. 1.

Korfbal 10 mei 1922, p. 1.

Beukema, 75 Jaar korfbal in Drenthe en Groningen, p. 8 (Dr. K.B. in 1921).