Databank sport

 
English | Nederlands

Zwolsche Lawn Tennisbond

Naam Zwolsche Lawn Tennisbond
Plaats Zwolle
Provincie Overijssel
Begindatum 22 februari 1932 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 14 mei 1932 no. 43
Doelstelling

De beoefening en bevordering van de tennissport.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B.
Regionale bond
  • District Overijssel
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 24-25 juni 1932 no. 121 (KB; no. 571; oprichting).

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1933 en 1939.

Opmerkingen

De Bond trachtte het doel te bereiken "door het vormen van een band tusschen alle beoefenaars van het tennisspel in Zwolle en omgeving", het huren en exploiteren van banen en uitschrijven van wedstrijden.