Databank sport

 
English | Nederlands

Asser Boys

Naam Asser Boys
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum september 1923 (eerste vermelding)
Einddatum december 1926 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Groninger Voetbalbond (1923-1926)
  • Drentsche Voetbalbond (1926)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Opgegaan in:

    Sportclub Assen

Verantwoording gegevens

O.M. van den Gron. V.B. 21 sep. 1923 (toetreding).

Het Sportblad 11 okt. 1923, p. 28 (Gron. V.B.).

Sportkroniek 4 feb. 1924, p. 160 (registratie clubnaam; Gron. V.B.).

Sportblad voor noordelijke provinciën 3 nov. 1925, p. 475 (Gron. V.B.).

Sportblad nrd. prov. 27 juli 1926, p. 253 (toetreding Dr. V.B.).

Sportkroniek 2 dec. 1926, p. 1427 (verval clubnaam door combinatie).

Nieuwsblad van het Noorden 6 aug. 1927, p. 6 (naar Dr. V.B. in Jaarverslag Gron. V.B. 1926/1927).

Jaarverslag van den Dr. V.B. 1926-1927 (toetreding en fusie).

Opmerkingen

Asser Boys was geregistreerd als 10 - 1924; Sportkroniek 2 dec. 1926, p. 1427 (verval clubnaam door combinatie).