Databank sport

 
English | Nederlands

[Gymnastiekvereeniging] O.B.K.

Naam [Gymnastiekvereeniging] O.B.K.
Plaats Paterswolde
Provincie Drenthe
Begindatum 1929 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1929)
Regionale bond
  • Turnkring Drenthe
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 10 (proeflid; Turnkring).