Databank sport

 
English | Nederlands

Assen

Naam Assen
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum oktober 1922 (eerste vermelding)
Einddatum februari 1926 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Groninger Voetbalbond (1922-1926)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 12 okt. 1922, p. 1305 (registratie clubnaam; Gron. V.B.).

Sportkroniek 1 feb. 1926, p. 138 (verval clubnaam door ontbinding).

Opmerkingen

Assen was geregistreerd als 82 - 1922; Sportkroniek 1 feb. 1926, p. 138 (verval clubnaam door ontbinding).

Militaire Sportvereeniging Assen (M.S.A.), opgericht 10 dec. 1921, had als doel: "De bevordering van de lichamelijke geoefendheid van de militairen, die te Assen in garnizoen zijn"; met KB 18 mei 1922 no. 48; Bijvoegsel Staatscourant 7-8 juli 1922 no. 131 (KB; no. 1371; oprichting). Is er connectie?