Databank sport

 
English | Nederlands

A.G.V. (Asser Gymnastiek-Vereeniging)

Naam A.G.V. (Asser Gymnastiek-Vereeniging)
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 22 september 1879 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 11 augustus 1880 no. 17; 15 oktober 1886 no. 28; 22 oktober 1910 no. 65
Doelstelling

Het bevorderen van lichamelijke ontwikkeling (1880).

 

Het beoefenen der gymnastiek, en daardoor de kracht van hare leden naar lichaam en geest te verhoogen en te veredelen (1910).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1880)
Regionale bond
  • Noordergewest (1916)
  • Turnkring Drenthe
Verantwoording gegevens

Staatscourant 3 okt. 1880 (KB).

Staatscourant 30 dec. 1886 (KB).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 1 dec. 1910 no. 281 (KB; no. 1531; oprichting 21-9-1910).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 32 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 56.

Sportblad voor Friesland 7 juli 1925, p. 227 (gewest).

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 9 (50-jarig bestaan).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 67 (Kring Drenthe).

Het Turnblad 3 feb. 1939, p. 23 (60-jarig bestaan).

Jaarboek K.N.G.V. 1939, p. 76 (Kring Drenthe).

Site AGV Assen (clubhistorie).

Opmerkingen

In de statuten van 1910 met oprichting 21 sep. 1910 zonder melding van gewijzigde statuten.