Databank sport

 
English | Nederlands

Donderen

Naam Donderen
Plaats Donderen
Provincie Drenthe
Begindatum 1933 (eerste vermelding)
Einddatum 1940 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Drentsche Voetbalbond (1935-1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 16 aug. 1934, p. 908 (nieuwe club in Jaarverslag Dr. V.B. 1933/1934).

Sportkroniek 25 mrt. 1935, p. 378 (registratie clubnaam; Dr. V.B.).

Nieuwsblad van het Noorden 17 sep. 1937, p. 17 (indeling Dr. V.B. Noord).

Jaarverslag van den Dr. V.B. 1938-1939 (eindstand).

Jaarverslag van den Dr. V.B. 1939-1940 (ontbinding).

PD en AC 14 aug. 1940, p. 3 (ontbonden in Jaarverslag Dr. V.B. 1939/1940).

Sportkroniek 24 feb. 1941, p. 145 (verval clubnaam na ontbinding; Onderafd. Drente).

Opmerkingen

Donderen was geregistreerd als 24 - 1935; Sportkroniek 24 feb. 1941, p. 145 (verval clubnaam door ontbinding).