Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiek- en schermvereeniging Sparta

Naam Gymnastiek- en schermvereeniging Sparta
Plaats Veenhuizen Dr
Provincie Drenthe
Begindatum 4 januari 1907 (oprichting)
Einddatum 1909 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 13 april 1907 no. 83
Doelstelling

De bevordering van lichaamsontwikkeling in den ruimsten zin des woords, mede tot verhooging van 's lands weerbaarheid.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 2 mei 1907 no. 102 (KB; no. 475; oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 6 mei 1909 no. 105 (KB; no. 611; wijziging statuten).