Databank sport

 
English | Nederlands

Schoonebeek

Naam Schoonebeek
Alternatieve namen
  • V.V.S. (vóór nov. 1940)
Plaats Nieuw-Schoonebeek
Provincie Drenthe
Begindatum 15 september 1940 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Afdeling Drenthe (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Nieuwsblad van het Noorden 25 sep. 1940, p. 10 (indeling Nieuw-Schoonebeek in Afd. Drenthe Zuid).

PD en AC 18 okt. 1940, p. 6 (oprichting V.V.S. in adreslijst Onderafd. Drenthe).

Sportkroniek 4 nov. 1940, p. 779 (registratie clubnaam; Onderafd. Drenthe).

Officieele mededeelingen D.V.B. 1940-1941.

Jaarverslag van den Onderafd. Drente 1940-1941 (nieuw leven ingeblazen en eindstanden).

Site VV Schoonebeek (clubhistorie; opgericht 15-9-1930).

Opmerkingen

Schoonebeek te Nieuw-Schoonebeek was geregistreerd als 87 - 1940.

 

De club houdt de oprichting van het oudste Schoonebeek aan.