Databank sport

 
English | Nederlands

Attila

Naam Attila
Alternatieve namen
  • Hercules (vóór dec. 1925)
Plaats Witten bij Assen
Provincie Drenthe
Begindatum oktober 1925 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Groninger Voetbalbond (1925-1926)
  • Drentsche Voetbalbond (1926)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

O.M. van den Gron. V.B. 16 okt. 1925 (toetreding Hercules te Assen in Zuid 2e klasse).

O.M. van den Gron. V.B. 23 okt. 1925 (nieuw in adreslijst met secr. in Assen).

O.M. van den Gron. V.B. 30 okt. 1925 (Hercules met speelveld in Witten).

Sportblad voor noordelijke provinciën 3 nov. 1925, p. 475 (Gron. V.B.).

Sportkroniek 10 dec. 1925, p. 1411 (registratie naamswijziging; geen Bond).

O.M. van den Gron. V.B. 15 dec. 1925 (naamswijziging).

Sportblad nrd. prov. 27 juli 1926, p. 253 (toetreding Dr. V.B.).

Nieuwsblad van het Noorden 6 aug. 1927, p. 6 (naar Dr. V.B. in Jaarverslag Gron. V.B. 1926/1927).

Opmerkingen

Attila was geregistreerd als 99 - 1925.