Databank sport

 
English | Nederlands

Attila

Naam Attila
Opmerkingen over naam Voluit Asser voetbal- en athletiekvereeniging Attila.
Alternatieve namen
  • A.V.V.V. (vóór feb. 1919)
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 27 april 1913 (oprichting)
Einddatum augustus 1924 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 22 maart 1922 no. 52
Doelstelling

Het beoefenen van voetbal en athletiek, om daardoor de kracht van haar leden naar lichaam en geest te verhoogen en te veredelen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1919-1924)
Regionale bond
  • Groninger Voetbalbond (1919)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

O.M. van den N.V.B. 11 feb. 1919, p. 1 (registratie naamswijziging; Gr. V.B.).

Sportkroniek 3 sep. 1919, p. 161 (toelating N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1919-1920.

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 2-3 juni 1922 no. 107 (KB; no. 981; oprichting).

Adreslijst N.V.B. 1923-1924 (met latere doorhaling).

Sportkroniek 11 aug. 1924, p. 961 (royement N.V.B. per 9 aug. wegens wanbetaling).

Sportblad voor Friesland 13 aug. 1924, p. 310 (royement wegens wanbetaling).

Sportkroniek 14 aug. 1924, p. 973 (verval clubnaam; N.V.B en Gron. V.B.).

Sportkroniek 8 sep. 1924, p. 1069 (royement N.V.B. met namen).

O.M. van den Gron. V.B. 13 sep. 1924 (overname royement door N.V.B.).

Jaarverslag N.V.B. 1924-1925, p. 32-33 (royement wegens wanbetaling).

Opmerkingen

Sportblad voor Friesland 13 aug. 1924, p. 310 meldt royement van Attila wegens wanbetaling.

Sportblad voor noordelijke provinciën 9 feb. 1926, p. 671 noemt een Attila in Gron. V.B.

 

Attila was geregistreerd als 12 - 1919; Sportkroniek 14 aug. 1924, p. 973 (verval clubnaam door royement).