Databank sport

 
English | Nederlands

Sportclub Assen

Naam Sportclub Assen
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 6 augustus 1926 (oprichting)
Einddatum maart 1927 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1926-1927)
Regionale bond
  • Drentsche Voetbalbond (1926-1927)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Fusie van:

    Quickness

    Asser Boys

Verantwoording gegevens

Adreslijst N.V.B. 1926-1927 (oprichting en aantekening: "Comb. van Quickness en Asser Boys; trekt zich terug 16/11.").

Sportkroniek 2 dec. 1926, p. 1427 (registratie naam en verval partnernamen; Dr. V.B.).

Sportkroniek 10 mrt. 1927, p. 322 (verval clubnaam door ontbinding).

Jaarverslag van den Dr. V.B. 1926-1927 (fusie en ontbinding met schulden).

Opmerkingen

Sportclub Assen was geregistreerd als 96 - 1926; Sportkroniek 10 mrt. 1927, p. 322 (verval clubnaam door ontbinding).


In jaarverslag Dr. V.B. 1926/1927 melding dat Sportclub Assen zich moest terugtrekken wegens opheffing; Sportblad nrd. prov. 30 aug. 1927, p. 315.