Databank sport

 
English | Nederlands

Achilles

Naam Achilles
Opmerkingen over naam Voluit R.K. Sportvereeniging Achilles. Vanaf nov. 1940 Achilles H.; thans Achilles '12.
Alternatieve namen
  • A.B.O.N. (Achilles Blijft Onze Naam) (1922-1926)
Plaats Hengelo
Provincie Overijssel
Begindatum 28 maart 1912 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 26 augustus 1918 no. 48
Doelstelling

Om met bescherming en verzorging der godsdienstige-zedelijke belangen harer leden de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder onder Roomsch-Katholieken te beoefenen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (1918-1932)
  • I.V.C.B. (1932-1940)
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1916-1940)
  • Afdeling Twente (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 118.

Het Centrum 13 okt. 1916, p. 3 (plaats; R.K.U.V.B. Afd. Twente).

Ons sportblad 1 aug. 1917, p. 629 (lid R.K.U.V.B.).

Tilburgsche courant 17 juni 1918, p. 3 (plaats; indeling R.K.F.).

Jaarboekje R.K.F. 1918-1919 (R.K.U.V.B.; plaats en toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 25 feb. 1919 no. 47 (KB; no. 295; oprichting).

Ons sportblad 8 okt. 1919 (Achilles in R.K.U.V.B.).

Ons sportblad 22 sep. 1920 (adreslijst R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 12 jan. 1921, p. 27 (plaats; R.K.F.).

Sport illustratie 23 feb. 1921, p. 129 (opdracht R.K.U.V.B. naamswijziging).

Sport illustratie 15 mrt. 1922, p. 165 (A.B.O.N. voor Achilles; R.K.F.).

Sportkroniek 10 juli 1922, p. 865 (registratie clubnaam Abon; R.K.F.).

Sport illustratie 11 mei 1926, p. 301 (registratie Achilles te Hengelo voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 2 nov. 1926, p. 705 (foto Achilles vroeger A.B.O.N.).

Sport illustratie 26 juli 1932, p. 730 (eindstand R.K.F. 1 C).

Sport illustratie 6 sep. 1932, p. 826 (indeling I.V.C.B.).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling reserves in District 2).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 526 (eindstand reserves in District 2).

Sport illustratie 6 aug. 1940, p. 577 (eindstand I.V.C.B. Oost).

Sportkroniek 2 sep. 1940, p. 582 (toetreding N.V.B.).

Adresboek N.V.B. 1940-1941 (oprichting).

Sportkroniek 4 nov. 1940, p. 779 (registratie naamswijziging; N.V.B.).

Sportkroniek 10 feb. 1941, p. 103 (verval clubnaam A.B.O.N.; Onderafd. Twente).

Sportkroniek 18 sep. 1941, p. 767 (reserves in Afd. Twente).

Bos, Twentse ros, p. 31 en 64 (A.B.O.N.).

Opmerkingen

A.B.O.N. was geregistreerd als 55 - 1922 (geen verwijzing naar eerdere naam); Sportkroniek 10 feb. 1941, p. 103 (verval clubnaam door naamsverandering).

 

Achilles H was geregistreerd als 87 - 1940.

 

Achilles speelde mee in de eerste R.K. competitie in Twente; Sport illustratie 19 jan. 1921, p. 39.