Databank sport

 
English | Nederlands

Onderofficieren Gymnastiekvereeniging Thalia

Naam Onderofficieren Gymnastiekvereeniging Thalia
Plaats Assen (vóór 1922 Leeuwarden)
Provincie Friesland
Begindatum 28 februari 1869 (oprichting)
Einddatum (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1912)
Regionale bond
  • Gewest Friesland (-1922)
  • Noordergewest (1922)
  • Leeuwarden Turnbond (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 23 en 141 (gewest, oprichting; toetreding; Lw. T.B.).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 641 (Leeuwarden).

Jaarverslag K.N.G.V. 1922, p. 10-11 (Assen; toetreding vanuit Gewest Friesland).

Sportblad voor Friesland 3 feb. 1925, p. 600.

Idem 7 juli 1925, p. 227.

Opmerkingen

De Onderoff. G.V. Thalia werd, wegens verplaatsing van het garnizoen, van het gewest Friesland (Leeuwarden) overgeschreven naar het Noordergewest (Assen); Jaarverslag K.N.G.V. 1922, p. 11.