Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie

 
English | Nederlands

Bewerkt door W.Ph. Coolhaas, J. van Goor, J.E. Schooneveld-Oosterling en H.K. s' Jacob (jaar van publicatie: 1960-2007)

De generale missiven zijn de jaarlijkse brieven waarin Gouverneur-Generaal en Raden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie aan de Heren Zeventien een algemeen verslag gaven van het bedrijf in Aziƫ en Zuid-Afrika. Tevens vatten zij de berichten samen die ze uit de vestigingen ontvangen hadden. Zo geven de brieven doorlopende informatie over de VOC-vestigingsgebieden in West-, Zuid-, Zuidoost- en Oost-Aziƫ, en in Zuid-Afrika. Bovendien ontsluit de reeks het zeer omvangrijke archief van de VOC in het Nationaal Archief te Den Haag. De in de opvatting van de bewerker voor onderzoek minder belangrijke passages en routinezaken zijn samengevat. De overige gedeelten worden integraal opgenomen. De reeks omvat dertien delen en bestrijkt de periode 1610-1761.

Ten behoeve van het onderzoek in VOC-archieven is op basis van de afzonderlijke glossaria (woordverklaringen) van de uitgaven over de VOC in de RGP een algemeen VOC-glossarium samengesteld dat online raadpleegbaar is.

Generale missiven uit het VOC-archief. Foto: M. Gutierrez Rojas, Huygens-ING, 2007 J. Rach (circa 1775): Plein binnen het kasteel Batavia met rechts het gouvernementsgebouw. Bron: J. de Loos Haaxman, Johannes Rach en zijn werk (Batavia 1928) plaat 73.
Generale missiven uit het VOC-archief. Foto: M. Gutierrez Rojas, Huygens-ING, 2007 J. Rach (circa 1775): Plein binnen het kasteel Batavia met rechts het gouvernementsgebouw. Bron: J. de Loos Haaxman, Johannes Rach en zijn werk (Batavia 1928) plaat 73.