Resources Huygens ING

Contact
 
English | Nederlands
zoek op auteursnaam of naar woorden in titel of beschrijving
of zoek op woord in de resources

U zocht naar publicaties met het woord voc Er zijn 17 publicaties gevonden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z toon alle
Boekhouder-generaal Batavia. Het goederenvervoer van de VOC in de achttiende eeuw
Database van afschriften van de VOC uit de achttiende eeuw met gegevens over het goederenverkeer en de bijbehorende scheepsbewegingen, zowel tussen patria en Azië als binnen Azië zelf.
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Uitgave Brieven van en aan Johan de Witt
Bronnen betreffende de Midden-Molukken in de 19e eeuw
Uitgave van documenten met betrekking tot het beleid van Nederland aangaande de Midden-Molukken en de lokale situatie aldaar uit plaatselijke rapportages.
Bronnen betreffende de Molukse kerk ten tijde van de VOC
Deze bronpublicatie bevat gedetailleerde informatie over kerk en school in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1605-1791).
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Uitgave betreffende de voorgeschiedenis van de vestiging van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Perzië in 1623 en het wedervaren tot 1638. In deze periode leverde de zijdehandel grote rijkdommen op en voerde de VOC een geduchte concurrentiestrijd met de Engelsen.
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Deze uitgave documenteert het leven en werk van Dirck Volkertszoon Coornhert, stadssecretaris van Haarlem en tevens bekend als etser/graveur, dichter en schrijver en voorstander van de godsdienstvrijheid en van een humaner strafstelsel.
Classicale Acta, 1573-1620
Uitgave van de notulen van de classes van de Nederlandse hervormde kerk in Nederland tussen 1573 en 1620.
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Uitgave van de dagelijkse verslagen van de gebeurtenissen op het Zuid-Chinese eiland Taiwan tijdens het bewind van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Dutch Ships and Sailors
Dutch Ships and Sailors is a project that aims to provide an infrastructure for maritime historical datasets.
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Systematisch overzicht van de scheepsreizen van de VOC tussen 1595 en 1795 naar en van Azië met per reis kerngegevens.
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Een reeks met de jaarlijkse brieven waarin Gouverneur-Generaal en Raden een algemeen verslag geven over het bedrijf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië. Tevens vatten zij de berichten samen ontvangen uit de vestigingen.
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Uitgave van de bescheiden van Johan van Oldenbarnevelt, die inzicht geven in zijn werkzaamheden als landsadvocaat van Holland en zijn familieaangelegenheden.
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Uitgave van dertig overzichtsrapporten die tijdens het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie door gouverneurs van Ambon aan hun opvolgers werden nagelaten.
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
Uitgave van tien memories van overgave en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Met Malabar wordt het zuidelijk gedeelte van de westkust van het huidige India aangeduid.
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701
Handleiding en naslagwerk van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, in opdracht van de Heren Zeventien samengesteld door Pieter van Dam, advocaat van de VOC.
VOC Kenniscentrum
De website VOC-Kenniscentrum biedt uitgebreide informatie over de VOC en is opgezet voor een breed publiek.
VOC-Glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie
Verklaring van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie.