Verzoeken om inlichtingen

 
English | Nederlands

Verzoeken om inlichtingen

De verzoeken om inlichtingen die voldoen aan de volgende criteria worden getoond:

  • Beleidsterrein: Waterstaat
Er zijn 16 verzoeken gevonden. Klik op het onderwerp voor een gedetailleerde beschrijving van het verzoek, of zoek opnieuw.

Jaar Onderwerp
1. 1798 Zeeweringen en rivierwerken
2. 1799 IJsgang en waterstanden op de grote rivieren
3. 1803 Noodmaterialen in magazijnen van dijkcolleges
4. 1806 Departementale, collegiale en particuliere waterstaatswerken
5. 1807 Ambtenaren bij de Waterstaat
6. 1807 Dijkbeheer
7. 1807 Heemraadschappen
8. 1807 Waterstaat, gefinancierd of gesubsidieerd door het Land
9. 1808 Resultaten van de Waterstaat sinds 1806
10. 1808 Zeeweringen in Oost-Friesland
11. 1811 Kanalen met hun bruggen
12. 1811 Tollen
13. 1811 Wegen en tollen
14. 1812 Bruggen
15. 1812 Vroegere medewerkers van de Waterstaat
16. 1812 Vuurtorens en vuurbakens

Zoek opnieuw of toon alle verzoeken.

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.