08/11/1626

08 - 11 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Geraert van Berckel compareert en verklaart dat Varick en vooral Rougemont zich beklagen over de extra kosten die zij boven de opgelegde proviandkosten moeten betalen, ook al hebben zij gevangengezeten bij de geweldige. Zij willen ook geen transportkosten betalen.
Besloten wordt het traktaat aan te houden en dus allen die in openbare gevangenschap hebben gezeten uitsluitend de kosten van hun eten en drinken te laten betalen, tenzij de vijand van deze afspraak wil afwijken ten aanzien van dezerzijds gevangenen.
Balveren zal Varick en Rugemont naar Rotterdam brengen. Zodra de uitwisseling achter de rug is, zullen HHM de soldaten tevreden stellen inzake het rantsoen. De op de heen- en terugreis gemaakte onkosten voor zichzelf en zijn zeven soldaten dient de vaandrig per declaratie in te dienen.