17/02/1627

17 - 02 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Arent Hendrick van Nivenheim wonend in het Land van Kleef, mag tegen Bosch' licent naar zijn heerlijkheid Driesberg brengen: een mud zout, een ton haring, honderdvijftig pond stokvis, een ton gezouten kabeljauw, driekwart zeep, zevenhonderd planken en honderdvijftig pond kaas.
Steven van Hertevelt, geheimraad van de keurvorst van Brandenburg en ambtman van Zevenaar, mag tegen Bosch' licent naar Zevenaar brengen: twee okshoofden witte en één okshoofd rode wijn, drie mud zout, vijftig magere schapen, een ton boter, duizend pond kaas, vierhonderd pond stokvis, twee tonnen haring en een kwart zeep.

2 De weduwe van rekenmeester Botter, Ida van Mierlo, krijgt paspoort om met haar dienstmeid Agnes van Helsbach voor vier maanden uit Roermond naar de Republiek te komen.

3 De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt d.d. 15 feb. op de missive van HHM van 13 feb. dat de goederen uit Genua zijn vrijgegeven omdat ze als eerste zijn gereclameerd. Het College zal nu met die uit Venetië aan de slag gaan.
Beaumont zal dit de Venetiaanse ambassadeur melden.

4 In zijn advies over het op 9 feb. ingediende verzoek van baron van Reidt stelt de RvS dat de Kleefse regering schriftelijk gemaand zou moeten worden de vrije heerlijkheid van Rheidt te beschermen tegen de overlast van de zijde van Palts-Neuburg.
HHM besluiten conform het advies dat een dergelijk brief geschreven moet worden.

5 De propositie van de gezanten van Hamburg is behandeld. Rantwijck, Antwerpen, Beaumont, Rode, Lyclema, Aelberts en Schaffer zullen wijzen op de gunst die hun is verleend in de teruggave van het koper. Zij zouden daarom van verdere acties moeten afzien.

6 Essayeur-generaal Laurens van Teilingen verzoekt verhoging van zijn traktement.
Dit verzoek zal worden behandeld wanneer HHM over het traktement van de Generaalmeesters van de Munt zullen beslissen.

7 Voor Joost Brasser en de andere contractanten in het overmaken van het Venetiaanse subsidie zal ordonnantie worden gedepêcheerd van 3.093 gld. 15 st. Dit betreft de op 16 jan. verschenen zes maanden rente over het voorschot van 99.000 gld. voor de maanden februari en maart 1626, die door Venetië nog niet zijn betaald.