11/03/1627

11 - 03 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 De heren van Zeeland melden dat hun principalen consenteren in het subsidie van 1.000.000 gld. voor de Admiraliteiten, met inachtneming van de restricties zoals door Holland op 8 maart ingebracht. De provincies die nog geen consent hebben ingebracht, wordt geschreven dit zo snel mogelijk te doen.

2 Omdat men heeft vernomen dat de vijand voorbereidingen treft voor een grote aanval op de Republiek, wordt de RvS gemaand overal de magazijnen bij de grenzen te inspecteren en te zorgen voor een bijtijdse aanvulling. Er dient speciaal op te worden gelet dat de proviandmeesters in Coevorden en Bourtange zich houden aan hun opdracht en dat overal niet-bederfelijke levensmiddelen, kruit en dergelijke liggen.

3 HHM lezen het rekest van Willem Muilman, koopman te Amsterdam, die gemachtigd is door Jan Dominico en andere kooplieden uit Genua. Zij klagen over het vonnis d.d. 18 feb. van de Amsterdamse Admiraliteit en verzoeken de uitvoering van het vonnis op te schorten.
HHM sturen het rekest en de door de klagers opgestelde toelichting ter bestudering aan de Admiraliteit. Ondertussen zal het College de verkoop van de suiker uitstellen, teneinde onherstelbare schade in deze kwestie te voorkomen.

4 Ontvanger-generaal Suerius verzoekt commissarissen voor de auditie van zijn rekening.
HHM committeren Noortwijck en Beaumont.

5 Op verzoek van de Franse ambassadeur is toegestaan de op 22 feb. ingewilligde uitvoer naar Frankrijk van vijftig paarden voor de koningin via Brabant te laten plaatsvinden.

6 De instructie voor de legatie naar Zweden en Polen is goedgekeurd met uitzondering van één punt dat zal worden opgenomen in de secrete instructie. Die zal nog worden opgesteld door de op 9 maart voor onderzoek van de instructie aangewezen heren. De legatie zal uit vier personen bestaan. Vooralsnog zijn raadsheer Van den Honert, burgemeester Bicker van Amsterdam en Beaumont gecommitteerd. De laatste heeft zich verontschuldigd, maar is verzocht de commissie te accepteren en uiterlijk morgen een besluit te nemen. De selectie van de vierde persoon is ook tot morgen uitgesteld.

7 Muntmeester-generaal Simon van der Meiden compareert en overhandigt het concept van een plakkaat tegen een valse stuiver en een nagemaakte duit die in Zuid-Holland worden uitgegeven.
HHM stellen het plakkaat vast en geven opdracht het te laten drukken en naar de provincies te sturen.
1

8 De concepten van de brieven voor het Hof van Gelderland en de ambtlieden van de Tielerwaard over de afspraken met de vijand zijn gelezen en goedgekeurd.

1 Het plakkaat is opgenomen in: Groot placaet-boek I, kol. 2958-2961.