21/05/1627

21 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Z.Exc. recommandeert schriftelijk het verzoek van kanonnier Willem van Breda. Hij wil een extraordinaris vergoeding voor zijn goede diensten bij de verovering van Goch.
HHM laten de RvS hierover besluiten.

2 Dingentgen Cornelis, wonend in Gastel, mag van Gastel naar Fijnaart twaalf of veertien jonge paarden en runderen te brengen voor de beweiding van de gorzen aldaar. Zij mag deze vrij terugbrengen naar Gastel. Tevens mogen er vier merries naar de gorzen worden gebracht, die enige tijd later weer naar Gastel gaan, tegen betaling van Bosch' licent en onder cautie dat ze niet elders belanden.

3 De extraordinaris bode Jan Cornelissen Backer is vanwege zijn ziekte 15 gld. gegeven.

4 Het verzoek van kapitein Mongo Hamilton om in dienst van de Deense koning te mogen treden met behoud van zijn positie alhier, is afgewezen. Het is in strijd met de regels van het land.

5 David Verheul mag zijn verblijf in Brielle nog twee maanden verlengen.

6 HHM verlengen het op 29 jan. verstrekte vrijgeleide aan Adriaen Vroesen met nog zes maanden.

7 De vrouw van Berck is tot nader order toegestaan haar man op Loevestein te bezoeken, mits zij niets tegen het land onderneemt.

8 HHM geven het verzoek van Mari Hoffmans het traktement van haar zoon, dienend op een oorlogsschip, te mogen ontvangen, ter goedkeuring aan de Admiraliteit te Amsterdam .

9 Sander Cornelissen en Jan Meessen Pot moeten hun verzoek tot betaling van de restcedels richten aan de Admiraliteit te Rotterdam .

10 De RvS adviseert het verzoek van 24 feb. van kolonel Brock af te wijzen omdat het een oude aanspraak betreft.
HHM gaan hiermee akkoord.

11 In een memorie verzoekt gezant Buchner Gent, Kniphuisen en Mordiaen ieder een regiment te laten lichten in de Republiek. Hiertoe hebben zij opdracht van de Deense koning.
HHM wijzen dit verzoek af.

12 Van Joachimi en Catz zijn d.d. Londen 17 april, 26 april, 6 mei, 11 en 12 mei in totaal zes brieven ontvangen.
HHM zullen deze nader bespreken.

13 Alexander Escailla krijgt gratis paspoort om met zijn gevolg, wapen en bagage door vijandelijk gebied hiernaartoe te komen.

14 In navolging van de resolutie van 1 april nomineren de Staten van Overijssel Steven van Remen, burgemeester van Deventer, als raad ter Admiraliteit te Rotterdam .
HHM zullen commissie verlenen.

15 Luitenant-kolonel Sir Johan Proude verzoekt opnieuw om betaling van de maanden die hij absent was.
HHM blijven bij de resolutie van 13 april, waarin dit is afgewezen.

16 De weduwe van L'Eremite en voormalig fiscaal Renegom hebben betaling verzocht van hun achterstallen. Commies Van der Haer bericht dat de RvS aan de Admiraliteiten heeft geschreven over verrekening hiervan, maar geen respons krijgt.
HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam de afrekening spoedig op te sturen.

17 Ten behoeve van de bruiloft van hertog Frederik is paspoort afgegeven voor de doorvoer van nog eens twaalf tolvoeder wijn. De hertogen en hertoginnen van Meckelenborch, Adolph Frederich, Aelbrecht en Sophia en Anna, de hertogin van Stettin en Pommeren, Sophia, en de hertogin van ...1 , Hedwich, mogen ook ieder twaalf tolvoeder rijnwijn doorvoeren voor hun hofhouding. Zij dienen gezamenlijk wel 's lands rechten te betalen.

18 Johan Gillis, wonend op het eiland Biervliet, is in plaats van de onlangs overleden Reyer de Visscher het commiesschap van het halve licent gegeven. Dit op voorwaarde dat hij geen gage krijgt zolang er geen ontvangsten zijn.

19 HHM verlenen de reders van het schip Het Vliegent Hert voorschrijven aan de koning van Marokko. Het schip dat voor de kaapvaart was uitgereed, is door de kapitein achtergelaten bij de gouverneur van Salé totdat de eigenaars het zouden ophalen. De gouverneur heeft het schip in gebruik voor de kaapvaart en wil het niet teruggeven, tenzij zijn kosten worden vergoed.

1 Niet ingevuld. Dit moet Pommeren zijn.