13/05/1629

13 - 05 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Om de bevoorrading van het vijandelijke leger te hinderen, besluiten HHM op advies van de RvS om naast het reeds geldende verbod op de uitvoer van bepaalde goederen, de licenten gedurende drie weken te sluiten voor alle levensmiddelen. Het gaat om het vervoer daarvan stroomopwaarts over de Schelde en de Maas naar alle plaatsen in Brabant maar ook over land. De gedeputeerden van Holland zullen zich hierover morgen uitspreken.

2 Ontvangen is een brief van Oosterwyck d.d. Venetiƫ 27 april.
Er wordt geen resolutie genomen.

3 De gedeputeerden van Holland delen de inhoud mee van een brief van het stadsbestuur van Gorinchem d.d. 12 mei, over het onderhouden van een aantal nieuw aangekomen Schotten die in de stad zijn ondergebracht.
De RvS bericht dat reeds de nodige maatregelen zijn getroffen. Hierbij wordt de zaak gelaten.

4 Ontvangen is een brief van de Gedeputeerde Staten van Groningen d.d. 29 april met drie afschriften van aan hen gerichte brieven van commandant Erentruiter d.d. 25, 26 en 27 april. Deze bevatten berichten over de vijandelijkheden die Emden heeft geopend tegen de keizerlijke soldaten in de omringende dorpen. De magistraat van Emden heeft de Staten in een expresbrief laten weten dat zij commandant Erentruiter zouden willen bevelen om deze dorpen met een garnizoen van HHM te bezetten om het vijandelijke volk beter te kunnen aanvallen. De Staten hebben daarop nog geen beslissing genomen en verzoeken daarom HHM de nodige maatregelen te nemen. In hun kwartier ontbreekt het nu aan garnizoenen en ze vrezen dat dit keizerlijk volk of Spanjaarden zal aantrekken. Tevens vragen de Gedeputeerde Staten HHM om een aantal gedeputeerden naar Emden te sturen.
Na het advies van de RvS gehoord te hebben besluiten HHM Erentruiter te schrijven de gegeven bevelen strikt op te volgen. Hij mag geen troepen in dorpen of plaatsen rondom Emden legeren voordat HHM hem hiertoe machtigen. HHM zullen de brief en de bijgevoegde stukken opsturen aan Z.Exc. en graaf Ernst Casimir om hierop hun overwegingen te horen. De Gedeputeerde Staten worden op de hoogte gebracht van het antwoord aan Erentruiter, en HHM zullen hun laten weten dat indien zij extra soldaten nodig hebben om hun grenzen te beveiligen, zij zich tot Z.Exc. en stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau moeten wenden. Ten slotte zullen HHM schrijven aan de Staten van Friesland om hun te vragen geen troepen meer te lichten in Emden todat HHM het advies van Z.Exc. en de graaf ontvangen hebben.