14/10/1627

14 - 10 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Nader is overlegd over de op 6 okt. door Carleton overhandigde en nader aanbevolen brief van de koning van Engeland aangaande ritmeester Balfour.
Hoewel HHM altijd zoveel mogelijk aan de wensen van de koning tegemoetkomen, is dat deze keer niet mogelijk vanwege hun eerder om belangrijke redenen voor de veiligheid van het land genomen resolutie.

2 Een vanuit het Poolse leger geschreven brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. 16 sept. behoeft geen resolutie.

3 HHM lezen het rekest van Tonis Westerwolt, schipper uit Hamburg, voorzien van brieven van de magistraat van Hamburg. Hij verzoekt teruggave van zijn schip dat in Spanje onder dwang in dienst was gesteld voor de tocht naar Bahia de Todos os Santos, waar het door schepn van de WIC is veroverd en naar Enkhuizen gestuurd.
De suppliant mag zijn juridische stappen tegen de Bewindhebbers nemen waar hij wil.

4 Aangezien er in 's lands magazijn geen gebrek is aan lood en lonten, is in navolging van het advies van de RvS van gisteren besloten de uitvoer naar Frankrijk van vierhonderdduizend pond lood, vierhonderdduizend pond lont en honderdvijftigduizend pond koper toe te staan tegen betaling van 's lands rechten.

5 Matthys Andelot is op zijn nader verzoek 75 gld. gegeven, boven de 25 gld. die hij reeds op 30 sept. heeft gekregen.

6 HHM laten Rantwyck, Antwerpen, Hertevelt, Walta en Broersema Ernst Casimir onthalen. Zij zullen hem meteen verzoeken samen met Z.Exc. en de RvS ter vergadering te komen.

7 Z.Exc., Ernst Casimir en de RvS verschijnen ter vergadering. De afgevaardigden van HHM naar Texel doen rapport dat bij hun aankomst de meeste Engelse schepen waren vertrokken, samen met het veroverde Franse schip. Er lagen op de koopmansrede nog slechts de vice-admiraal en de schout-bij-nacht, waarbij nog vijf kleine schepen zijn gekomen, geladen met vuurwerk. Zij hebben de acht Nederlandse oorlogsschepen gelast zich rondom de Engelsen op te stellen om hun de afvaart te beletten.
Na het rapport is overlegd hoe van weerskanten het best de neutraliteit kan worden bewaard. Als men de Engelse schepen zou blokkeren, dan zouden in Engeland Nederlandse schepen kunnen worden vastgehouden. De voor deze actie benodigde schepen zouden bovendien beter van dienst zijn op de kust van Vlaanderen.
HHM laten Pauw, Ploos, Oenema, Aelberts en Sommelsdijck klagen bij Carleton over het grote onrecht, de schending van hoogheid van staat en het nadeel dat de Engelse schepen de Republiek hebben bezorgd. Zij moeten herstel hiervan verzoeken. Rantwyck, Noortwyck, Vosbergen, Schaffer en Huigens zullen in conferentie treden met Despesses. Hierin zullen zij hem het misnoegen van de Republiek over de Engelse actie kenbaar maken en melden dat zij hierop niet bedacht zijn geweest, zodat verweer onmogelijk was. In het vervolg zal hiermee rekening worden gehouden.
De propositie van Carleton gaat voor advies naar de RvS.