819 resoluties gevonden.

Gezocht op: frankrijk (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  frankrijk

Zoekopdracht aanpassen
01/01/1626, 2
De Franse ambassadeur zal opnieuw proberen in Frankrijk de betaling van de overgezonden wisselbrieven gedaan te krijgen. ... Koopman Pieter van Beeck te Amsterdam zal telkens betaling doen zodra het geld uit Frankrijk is overgemaakt.
05/01/1626, 1
oktober 1625 inzake de verhoging van de licenten op de goederen die naar Frankrijk worden uitgevoerd en over de mogelijkheid
09/01/1626, 1
drie verzoeken ten nadele zal zijn van die van de religie in Frankrijk en in het bijzonder ... van de vriendschap van, en zelfs mogelijk tot de verbreking van het verbond met Frankrijk. ... ambassadeur aanzeggen dat wat HHM op dit punt hebben besloten aan hun ambassadeurs in Frankrijk
12/01/1626, 8
dat Pieter van Beeck heeft gezegd nog geen geld uit Frankrijk te hebben ontvangen
14/01/1626, 1
Manmaker schrijven te regelen dat de bode van HHM drie of vier dagen voor die van D'Espesses naar Frankrijk gaat.
14/01/1626, 13
D'Espesses verzoekt om een oorlogsschip voor het vervoer van Franchiotti naar Frankrijk.
16/01/1626, 5
Noortwijck , Beaumont , en Schaffer zullen de op 14 jan. ontvangen brief van Haga bespreken met de ambassadeurs van Frankrijk en Venetië .
19/01/1626, 13
Beeck bericht uit Frankrijk verwacht. Beide zaken worden tot morgen uitgesteld.
01/02/1626, 1
en vraagt in een brief van 1 jan. 1626 zijn commissaris met een oorlogsschip naar Frankrijk
02/02/1626, 2
en goederen die op hun schepen naar of vanuit de Levant worden vervoerd. Vooral Frankrijk ... van Aleppo en Cyprus. Aangaande de schepen die in Italië en Frankrijk op ... consuls van de Venetianen en die van de koningen van Groot-Brittannië en Frankrijk.
07/02/1626, 4
beschikbaar heeft en dat de grootste schepen zich nog onder Haultain bij de kust van Frankrijk ... bevinden. Als de drie schepen uit Frankrijk niet voor het einde van deze maand binnenlopen
13/02/1626, 9
de ontvanger-generaal laten aandringen op betaling van de uitgestelde wissels van Frankrijk .
14/02/1626, 5
De declaratie van bode Gillis Harlet voor het brengen van brieven van HHM naar Frankrijk
18/02/1626, 4
dagen te wachten op bericht van de ambassadeurs in Frankrijk over de toestand aldaar.
23/02/1626, 2
In zijn brief d.d. Parijs 7 feb. verzoekt de koning van Frankrijk de heer De Boisse toe te staan
06/03/1626, 6
van de banderolle van Frankrijk door Quast en andere kapiteins opgezonden.
07/03/1626, 10
het binnenlopen van zowel de schepen bij de Engelse vloot als die uit Frankrijk. Ook de equipage moet
08/03/1626, 3
en Languerack wordt besproken. Zij berichten dat de koning van Frankrijk
09/03/1626, 1
reis naar La Rochelle in dienst van de koning van Frankrijk . Hij voegt ... richting Vlissingen waar hij op 16 feb. arriveerde. Zodra de kust van Frankrijk was bereikt
10/03/1626, 7
is gebleken van misnoegen in Frankrijk over het vertrek van Haultain .
10/03/1626, 8
Jacob Jacobs , de bode die het antwoord naar Frankrijk zal brengen, verzoekt en krijgt een voorschot van 200 gld. voor de reis.
20/03/1626, 1
van de terugkerende schepen uit Frankrijk en Engeland er vijftien te uit te rusten voor de nieuwe
28/03/1626, 15
kennen te geven dat de ambassadeur in dezelfde hoedanigheid als die van Frankrijk, Venetië ... van Groot-Brittannië heeft daarom, net als die van Frankrijk of Denemarken , geen
08/04/1626, 5
De markies van Rouillac , ritmeester, verzoekt met zijn gevolg uit Frankrijk via
09/04/1626, 7
Willemsen tweehonderdduizend pond salpeter en buskruit te mogen uitvoeren naar Frankrijk
16/04/1626, 4
De RvS mag beslissen over het verzoek van Jan de Wit , bode van Holland, om betaling van zijn reis naar Frankrijk op 25 maart in opdracht van Z.Exc.
16/04/1626, 10
hebben Beaumont en Hertevelt met de ambassadeurs van Frankrijk en ... Franse ambassadeur heeft verzocht niets ten nadele van kapitein Villetard - nu in Frankrijk om
21/04/1626, 6
De declaratie van Arent Pauw , bode van Holland, voor zijn reis naar de ambassadeurs in Frankrijk met brieven van Z.Exc., gaat
24/04/1626, 1
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. Aangevoerd wordt dat men in Frankrijk ... ambassadeur in Frankrijk opdat er ook van die kant in Engeland over wordt bericht.
27/04/1626, 5
informatie aan HHM moet leveren opdat zij die aan de ambassadeur in Frankrijk en aan agent Mibassen
29/04/1626, 8
dat hij conform de resolutie van gisteren met de ambassadeur van Frankrijk heeft
05/05/1626, 9
Op aanbeveling van de ambassadeur van Frankrijk krijgen Aernout van der Wije en Evert Everwijn ... toestemming ten behoeve van de koning van Frankrijk naar Saint-Martin-de-Ré vijftigduizend pond
09/05/1626, 5
Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 126. Sommelsdijck , teruggekeerd uit Frankrijk
11/05/1626, 2
De koning van Frankrijk vindt dat de liquidatie van de schepen die onder Haultain in dienst ... van Z.M. zijn geweest, in Frankrijk moet plaatsvinden. Culenborch , Noortwijck ... de liquidatie worden gehoord, hetgeen een afwikkeling door een gedeputeerde in Frankrijk
12/05/1626, 3
lichting ruiters heeft hij geantwoord zijn secretaris naar Frankrijk te hebben
15/05/1626, 14
De schippers die vorig jaar bij de kust van Frankrijk zijn aangehouden en werden verplicht de ruiters ... voor de graaf van Mansfeld te vervoeren, hebben daarvoor in Frankrijk, ondanks bemiddeling
16 /05/1626, 7
De koning van Frankrijk schrijft d.d. Fontainebleau 20 april ten gunste van kapitein De la Rocque
20/05/1626, 16
en geeft te kennen dat secretaris van de Franse ambassadeur uit Frankrijk is teruggekeerd
23/05/1626, 11
Sommelsdijck overhandigt een boekje dat tijdens zijn ambassade in Frankrijk is uitgekomen onder de titel Apologeticus
23/05/1626, 13
betaald. Hij beklaagt zich eveneens over de hertog van Guise die in Frankrijk ... Wat de klachten over de gang van zaken in Frankrijk aangaat, zal hem worden geadviseerd ... zich te wenden tot de ambassadeur van Frankrijk en biedt men hem de ondersteuning
25/05/1626, 8
die op 20 mei zijn gecommitteerd tot overleg met Z.Exc. over de eventuele alliantie met Frankrijk ... aan zijn discretie wordt overgelaten opening van zaken te geven over de punten van het in Frankrijk
26/05/1626, 1
alliantie is besloten dat Noortwyck en Vosbergen de ambassadeur van Frankrijk ... van de artikelen van de alliantie waarover in Frankrijk met Sommelsdyck en Languerack
27/05/1626, 2
laten en voor de klachten over de hertog de Guise naar de ambassadeur van Frankrijk
30/05/1626, 11
rekening over zijn gezantschap in Frankrijk vanaf 28 okt. 1625 tot 9 mei 1626. Zij
02/06/1626, 3
tegen een rente die hij zal genieten totdat het geld uit Frankrijk is ontvangen.
03/06/1626, 9
en de nieuwe ruitercompagnieën te lenen tegen aflossing uit het secours van Frankrijk .
05/06/1626, 13
verschenen en heeft de artikelen van de door Sommelsdyck en Languerack in Frankrijk
06/06/1626, 7
Zobeln namens de koning van Denemarken hulp te verkrijgen in Frankrijk en
08/06/1626, 3
Boutart , secretaris van de Franse ambassadeur, krijgt paspoort om met twee dienaren door vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen.
08/06/1626, 14
het subsidie van Frankrijk , met een half jaar rente. Met een besluit wordt nog gewacht.

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten