69 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Deventer* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  deventer

Zoekopdracht aanpassen
01/01/1626, 4
inwinnen over het bestaan en de eventuele interpretatie van een publicatie in Deventer
27/04/1626, 4
Simon van der Meyden en Jacob van Nispen berichten dat zij de magistraat van Deventer Claes
14/05/1626, 8
genomen resolutie hebben de generaalmeesters van de Munt geadviseerd de magistraat van Deventer te verzoeken
15/05/1626, 4
van de Munt opnieuw besproken. Van der Meiden zal naar Deventer worden
16 /05/1626, 17
beginnen beneden Deventer , het tweede vanaf Deventer tot Doesburg , het derde van
03/06/1626, 3
van der Meiden verschijnt ter vergadering om verslag te doen van zijn onderzoek in Deventer ... munten te Huissen . Hij heeft de resultaten van het onderzoek en de hem door de Deventer
10/06/1626, 17
Brienen zullen naar Deventer gaan en de magistraat aldaar verzoeken muntmeester ... toe te passen. Van der Meiden en Brienen zijn gemachtigd in dat geval in Deventer de
18/06/1626, 18
Van de stad Deventer is een schrijven ontvangen waarin zij HHM vraagt te beslissen over de zaak van muntmeester ... worden met dit doel naar Deventer gestuurd. De zaak is uitgesteld totdat zij verslag uitbrengen.
23/06/1626, 17
en Jacob van Nispen doen ter vergadering verslag van hun wedervaren in Deventer .
26/06/1626, 8
dienen. Van der Meiden en Nispen zullen zich dan weer naar Deventer begeven.
03/07/1626, 19
Het stadsbestuur van Deventer bericht d.d. Deventer 18 juni dat op verzoek van Claes
04/07/1626, 9
Scharff genomineerd voor het vacerende ambt van konvooimeester te Deventer .
11/07/1626, 12
binnenkomen. De magistraten van Zutphen en Deventer alsmede de licentmeesters
17/07/1626, 17
Nispen heeft ter vergadering gerapporteerd dat de magistraat van Deventer
21/07/1626, 12
remonstrantie van Nispen is, wat zijn eerste punt aangaat, besloten de magistraat van Deventer
24/07/1626, 15
te nemen waardoor die van Deventer in hun district blijven. De RvS wordt advies gevraagd.
04/08/1626, 8
Zutphen wordt beschuldigd van het laten passeren van goederen die in Deventer niet worden
18/09/1626, 12
de drie Behalve in Kampen en Zwolle bevond zich een derde munt te Deventer .
19/09/1626, 3
Naar aanleiding van een memorie van de Generaliteitsmuntkamer zal de magistraat te Deventer worden
23/09/1626, 7
hij in de gevangenis te Deventer is gestorven; ten tweede,dat degenen die de te bewijzen schade
29/09/1626, 8
In navolging van de brief van HHM d.d. 19 sept. heeft het stadsbestuur van Deventer vijf brieven van Jan Cuijsten aan de
18/12/1626, 13
Varver voert aan dat aan de cipier te Deventer de verblijfskosten van de daar onvermogend gestorven Claes
19/12/1626, 6
Fiscaal Brienen schrijft d.d. 5 dec. dat de magistraat van Deventer hem heeft opgedragen zijn klaaggrond tegen de
30/01/1627, 12
Overijssel berichten over een aan hen gerichte brief van de magistraat van Deventer .
19/03/1627, 9
paarden die het klooster Bersenbrück en de stad Quakenbrück door een troep soldaten uit Deventer
20/03/1627, 8
een paardenmarkt voor de stad Deventer , heeft afgenomen. Het garnizoen wil de paarden uitsluitend
23/03/1627, 8
Varver overhandigt een valse goudgulden, nagemaakt van die van Deventer en hem aangereikt door Jan Claessen
17/04/1627, 9
de soldaten of tenminste hun aanvoerders in de garnizoenen van Deventer , Zwolle en
16/06/1627, 20
zij in Deventer en Zwolle worden gehinderd in hun werkzaamheden. Zo is in Deventer een
12/07/1627, 7
Burgemeesters, schepenen en raad van Deventer antwoorden d.d. 27 juni op de brief van HHM van
17/07/1627, 14
zijn inbegrepen. Het College wil ook weten of in Deventer hout heeft mogen binnenkomen over de Schipbeek en
19/07/1627, 2
van door hen verlicente goederen. Dit is in navolging van Deventer gebeurd om onttrekking ... van de koophandel van Groningen naar Deventer te voorkomen. De daggelden op deze post
20/07/1627, 11
de pachters van de konvooien en licenten HHM aan hun eerdere klachten over de magistraat van Deventer ... pachters willen betaling van licent over op de Deventer markt verkochte paarden verordend zien. ... zouden moeten worden. HHM besluiten zowel in Deventer als elders over paarden en over hout en ... zonder hun speciale toestemming. De magistraat van Deventer zal ernstig worden geschreven zich niet in
15/09/1627, 1
Sticke voor het vacante ambt van konvooimeester in Deventer . HHM stellen een beslissing nog uit.
25/09/1627, 4
Winolt van Campen en Jan Marienborch voorgedragen als controleur te Deventer
25/01/1628, 11
en kantoren van konvooien en licenten aan te doen in bijvoorbeeld Deventer , Zutphen , Doesburg
31/01/1628, 3
berichten verder dat Deventer , Kampen en Zwolle vanwege de beëindiging van ... hun muntslag in 1606 jaarlijks 2.000 gld. is toegekend, hetgeen Deventer en Kampen tot nog toe
14/06/1628, 22
Marienburch dient een declaratie in van 327 gld. 8 st. voor de in Deventer aan de uit
23/06/1628, 5
Hiervan depêcheren zij ordonnantie zodra zijn soldaten in Deventer zijn aangekomen.
14/07/1628, 9
geïnsereerd in S.G. 3187. De ridderschap en de steden Deventer , Kampen en Zwolle ... Bovendien hebben Deventer, Kampen en Zwolle jaren geleden besloten zonder enige kennisgeving
01/08/1628, 17
drie à vier lagen pakwerk met rijswaardenhout en aan het fort tussen Deventer en
25/08/1628, 12
De heren van Overijssel berichten dat de magistraat van Deventer hun op 12 aug. een kopie van een
29/01/1629, 6
wordt nog langs de kantoren van Arnhem , Doesburg , Zutphen of Deventer moeten passeren.
20/02/1629, 6
neemt contact op met de betrokkenen. Daarna is hij doorgereisd naar Deventer , waar
21/02/1629, 13
Emder florijn deze met andere florijnen in de Republiek uitgegeven worden door de Munt van Deventer ... gelijk aan die in Deventer van slechts 24 in plaats van 28 st., ten nadele van de
24/07/1629, 6
Admiraliteit in het Noorderkwartier de konvooimeesters van Doesburg , Deventer ,
27/07/1629, 5
soldaten die op hun provincies gerepartieerd zijn, op bevel van Z.Exc. te laten vertrekken naar Deventer
28/07/1629, 14
bedenkelijk de garnizoenen van Kampen en Deventer te laten monsteren, maar vraagt
31/07/1629, 11
De burgemeesters, schepenen en raad van Deventer verzoeken HHM d.d. 28 juli om maatregelen voor het onderhoud
04/08/1629, 6
moeten worden, van waaruit Zutphen , Deventer , Zwolle en andere steden bevoorraad kunnen

Volledige tekst Meer opties..