Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot herstel van het landbouwbedrijf in Zuid-Afrika Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-11-16
Vereeniging tot Hervorming van de Nederlandsch-Israëlitische Kerkelijke Eeredienst onder den naam van: "Sjochre Dea" Amsterdam 1860-10-13 nr. 57

24-10-1860

Vereeniging tot het houden van periodieke tentoonstellingen Amsterdam 1886-11-09 nr. 19

28-01-1887

Vereeniging tot het verschaffen van toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893-04-05 nr. 1

04/05-06-1893

Vereeniging tot het vormen van eene "Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam" Amsterdam 1875-01-09 nr. 20

16-06-1875
13-11-1903

Vereeniging tot instandhouding der Bewaarschool Smallepad Amsterdam 1871-09-14 nr. 8

21-09-1871
18-01-1900

Vereeniging tot instandhouding der Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in den jare 1865 Amsterdam 1873-10-10 nr. 11

11-02-1874
12-02-1902

Vereeniging tot instandhouding en beheer der "Amsterdamsche Huishoudschool" Amsterdam 1891-09-29 nr. 54

23-10-1891
16-07-1902

1891-05-01
Vereeniging tot instandhouding van de "Christelijke Armenscholen te Amsterdam" Amsterdam 1888-01-10 nr. 5

01/02-04-1888

Vereeniging tot instandhouding van de Christelijke Burgerschool voor meisjes te Amsterdam Amsterdam 1869-10-16 nr. 18

25-11-1869
15-09-1870

Vereeniging tot instandhouding van het "Anna Catharina Fonds" Amsterdam 1885-06-12 nr. 33

11-07-1885

Vereeniging "tot instandhouding van het Brandweerfonds te Amsterdam" Amsterdam 1877-09-04 nr. 18

20-09-1877

Vereeniging tot instandhouding van het Concertgebouw te Amsterdam Amsterdam 1891-05-29 nr. 8

15-07-1891

Vereeniging tot instandhouding van het Fonds voor spraakgebrekkige en daardoor achterlijke kinderen Amsterdam 1900-10-01 nr. 36

16-10-1900

1900-01-01
Vereeniging tot instandhouding van het "Leesmuseum voor vrouwen" Amsterdam 1889-01-29 nr. 31

21-03-1889
16/17-06-1901

Vereeniging tot instandhouding van het Turngebouw Amsterdam 1891-06-16 nr. 27

14-08-1891

Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota" Amsterdam 1873-10-30 nr. 30

12-02-1874

Vereeniging tot ondersteuning van den wijkarbeid der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

30-04-1903

1898-03-14
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Vereeniging tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1897-12-02 nr. 26

23-12-1897

1894-01-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Christelijke school voor gewoon lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1898-06-09 nr. 42

24-06-1898
13-05-1903

1897-11-19
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872-06-24 nr. 18

11-07-1872
18-08-1876
28-06-1879
06/07-07-1902

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Adderfonds" Amsterdam 1883-10-20 nr. 32

15-01-1884

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Kleine Gartman Fonds" Amsterdam 1885-08-12 nr. 21

06-11-1885

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Landré-Fonds" Amsterdam 1879-06-08 nr. 34

16-07-1879

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874-04-17 nr. 26

05/06-07-1874
07-04-1882
09-05-1903

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van scholen met den Bijbel te Amsterdam Amsterdam 1896-01-13 nr. 78

25-03-1896

1895-08-15
Vereeniging tot oprichting en uitbreiding der galerij van portretten van Nederlandsche tooneelkunstenaren, die in den Stadsschouwburg te Amsterdam zijn groot geweest Amsterdam 1900-12-18 nr. 45

03-01-1901

1899-10-01
Vereeniging tot opvoeding van half verweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1894-08-03 nr. 22

22-08-1894
14-03-1901

1894-07-05
Vereeniging tot organisatie der Bakkerij-Tentoonstelling te Amsterdam in 1886 Amsterdam 1886-08-01 nr. 21

02-09-1886

Vereeniging tot redding van gevallenen "Beth Pálet", huis van ontkoming Amsterdam 1893-03-03 nr. 23

26/27-03-1893

Vereeniging tot samenstelling van Nederlandsche bedevaarten Amsterdam 1902-04-01 nr. 32

17-04-1902

1902-01-01
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen Amsterdam 1887-03-19 nr. 21

29-05-1887
05-06-1901

Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Gereformeerde Kweekschool tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1887-01-16 nr. 2

01-04-1887

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een doelmatig wijkgebouw, dienende voor evangelisatie, in wijk nr. 21 der Nederduitsche Hervormde gemeente Amsterdam 1894-02-13 nr. 21

30-03-1894

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873-02-08 nr. 19

14-03-1873
17-03-1886
04-09-1901

Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel te Watergraafsmeer en omstreken Amsterdam 1897-10-22 nr. 47

10-11-1897

1897-06-17
Vereeniging tot stichting, instandhouding en ondersteuning van Scholen voor Gereformeerd Schoolonderwijs Amsterdam 1888-12-18 nr. 30

22-02-1889

Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen in den jare 1870 Amsterdam 1874-05-29 nr. 24

29-07-1874

Vereeniging tot verbetering van de koffie-cultuur Amsterdam 1896-06-26 nr. 40

09/10-08-1896

1896-05-12
Vereeniging tot verbetering van den maatschappelijken en den rechtstoestand der vrouw in Nederland Amsterdam 1898-09-28 nr. 41

09/10-10-1898

1898-05-14
Vereeniging tot verbetering van den Volkszang Amsterdam 1888-07-16 nr. 34

29-08-1888
04-04-1895
14-11-1901

1872-11-01
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1881-02-13 nr. 16

09-03-1881
01-03-1887
04-07-1891
19-01-1899

Vereeniging tot verbetering van kleine-kinder-bewaarplaatsen Amsterdam 1869-04-18 nr. 2

21-05-1869
13-08-1873

Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam Amsterdam 1871-05-14 nr. 10

18/19-06-1871
24-11-1888
01/02-01-1892
15-07-1893

Vereeniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal Amsterdam 1896-07-20 nr. 27

08-09-1896

1894-05-01
Vereeniging tot verspreiding van bloemen, vruchten en lectuur in de ziekenhuizen te Amsterdam Amsterdam 1902-02-08 nr. 38

26-02-1902

Vereeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes Amsterdam 1870-06-30 nr. 20

24/25-07-1870
01-06-1900

Vereeniging tot vorming en instandhouding der Predikanten Weduwen- en Weezenbeurs Amsterdam 1875-11-24 nr. 29

09/10-01-1876
21-08-1880
22-11-1893
26-09-1896

Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden Amsterdam 1871-06-04 nr. 6

21-06-1871
22/23-04-1900

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.