Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 116 17 18 19 20 21 2227 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Bond van Nederlandsche boekverkoopersbedienden Amsterdam 1898-05-12 nr. 54

29/30/31-05-1898
23-04-1902
08-05-1903

1893-05-07
Vereeniging van Amsterdamsche wielrijders Amsterdam 1898-05-20 nr. 53

02-06-1898

1898-04-21
Roomsch-Katholieke vereeniging, genaamd "Het Kruisverbond", onder patronaat van den heiligen Joannes Baptista Amsterdam 1898-05-25 nr. 17

08-06-1898

1897-02-10
Varkensslachtersvereeniging "De Eensgezindheid" Amsterdam 1898-05-25 nr. 18

08-06-1898

1897-09-15
Nederlandsche Luthersche Vereeniging "Wees Getrouw" Amsterdam 1898-05-27 nr. 30

12/13-06-1898

1896-11-06
Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Christelijke school voor gewoon lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1898-06-09 nr. 42

24-06-1898
13-05-1903

1897-11-19
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van bewijzen van aandeel in de eerste Siberische Portlandcementfabriek 'Kamyschet', voorheen Kamienski & Grosman Amsterdam 1898-06-11 nr. 28

23-06-1898

1898-05-05
Het diamantbewerkers-fanfarecorps "Excelsior" (Hooger zij ons doel) Amsterdam 1898-06-13 nr. 51

24-06-1898

1896-10-14
Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland Amsterdam 1898-06-16 nr. 40

02-07-1898

1898-03-01
Pharmaceutische Studentenvereeniging "Luctor et Emergo" (Ik worstel en overwin) Amsterdam 1898-06-16 nr. 39

01-07-1898
04-03-1902

1897-03-14
Kinderspeelplaats aan den Kadijk Amsterdam 1898-06-20 nr. 34

03/04-07-1898

1897-10-14
Vereeniging van ambtenaren ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Belang en Ontwikkeling" (B en O) Amsterdam 1898-06-20 nr. 31

05-07-1898
05/06-01-1902

1897-12-21
Vereeniging van belanghebbenden bij de koffie-cultuur in Nederlandsch-Indië Amsterdam 1898-06-20 nr. 35

05-07-1898

1898-05-01
Vereeniging ter veredeling van het ambacht Amsterdam 1898-06-23 nr. 25

10/11-07-1898
01/02-01-1903

1897-10-18
Vereeniging van leden der afd. Amsterdam van den Nederlandschen Schildersbond, tot het verzekeren van werklieden tegen ongelukken Amsterdam 1898-07-06 nr. 38

24/25-07-1898

1897-10-20
Rembrandt-tentoonstelling Amsterdam 1898-07-08 nr. 22

24/25-07-1898

1898-06-01
Liedertafel "Amsterdamsch Mannenkoor" Amsterdam 1898-07-13 nr. 31

31-07/01-08-1898

1898-04-30
Nederlandsche Anthropologische Vereeniging Amsterdam 1898-07-14 nr. 38

31-07/01-08-1898

1898-01-01
Oranje-Nassau-tentoonstelling Amsterdam 1898-07-16 nr. 26

07/08-08-1898

1898-06-16
Scherm- en gymnastiekvereeniging "Oranje" Amsterdam 1898-07-18 nr. 61

02-08-1898

1891-09-01
Postduivenvereeniging "Wilhelmina-post" Amsterdam 1898-07-19 nr. 37

05-08-1898

1898-01-01
Tooneelvereeniging "Eensgezindheid en Weldoen" Amsterdam 1898-07-19 nr. 38

07/08-08-1898

1897-12-04
Bond van Nederlandsche Tooneelisten Amsterdam 1898-07-25 nr. 37

11-08-1898

1898-03-07
Spiritische vereeniging "Onderlinge Stichting" Amsterdam 1898-07-27 nr. 31

11-08-1898

1893-11-12
Simgat-Mitswa (Vreugde wegens het uitoefenen der geboden) Amsterdam 1898-08-13 nr. 58

28/29-08-1898

1896-06-01
Dilettanten-club "Samuel Coster", verbonden met ''Kunst en Genoegen" Amsterdam 1898-09-23 nr. 30

06-10-1898

1890-11-01
Vereeniging van ter Amsterdamsche Beurze vertegenwoordigde Brandassuradeuren Amsterdam 1898-09-24 nr. 29

06-10-1898

1897-03-10
Vereeniging van muziekonderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1898-09-26 nr. 42

06-10-1898
26-06-1902

1898-01-01
Vereeniging tot verbetering van den maatschappelijken en den rechtstoestand der vrouw in Nederland Amsterdam 1898-09-28 nr. 41

09/10-10-1898

1898-05-14
Vereeniging van het personeel van 's Rijks werf te Amsterdam, onder de zinspreuk "Onderling Belang" Amsterdam 1898-10-13 nr. 25

30/31-10-1898

1898-05-07
Vereeniging tot behartiging der belangen van houders van aandeelen in het maatschappelijke kapitaal der "Maatschappij tot exploitatie van de brakke grond" Amsterdam 1898-10-14 nr. 37

28-10-1898

1898-09-19
Nederlandsche vereeniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit Amsterdam 1898-10-21 nr. 39

02-11-1898

1898-06-13
De Athletische Club "De Germaan" Amsterdam 1898-10-25 nr. 38

08-11-1898

1895-07-11
Vereeniging tot bevordering der belangen van het Jodendom Amsterdam 1898-10-28 nr. 29

13/14-11-1898

1895-08-22
Het technisch leesmuseum Amsterdam 1898-10-28 nr. 62

13/14-11-1898

1897-05-01
"Justus van Maurik jr." tooneel- en reciteerclub Amsterdam 1898-11-18 nr. 32

04/05-12-1898

1891-12-01
Bond van patroonsvereenigingen in bouw- en aanverwante vakken Amsterdam 1898-11-23 nr. 41

11/12-12-1898

1895-05-10
Ons huis buiten de Muiderpoort Amsterdam 1898-12-16 nr. 22

29-12-1898

1898-01-01
Samenwerking Amsterdam 1898-12-19 nr. 9

08/09-01-1899
03-05-1901

1897-09-01
Bootwerkers Vriendenkring Amsterdam 1898-12-22 nr. 6

08/09-01-1899

1892-02-28
Evangelische liefdebond "Maran-atha!" (De Heer komt!) Amsterdam 1898-12-30 nr. 9

15/16-01-1899

1898-11-03
Postduivenvereeniging "De Snelvlucht" Amsterdam 1899-01-04 nr. 6

19-01-1899

1898-10-01
Wagner-vereeniging Amsterdam 1899-01-17 nr. 32

28-01-1899

1898-12-20
Romboutsvereeniging Amsterdam 1899-01-19 nr. 1

31-01-1899

1897-08-05
Amsterdamsche vereeniging "De Pers" Amsterdam 1899-01-21 nr. 13

05/06-02-1899

1898-01-01
Nederlandsche Terrierclub Amsterdam 1899-02-04 nr. 30

19/20-02-1899

1898-11-01
De Berner-Conventie-Bond Amsterdam 1899-02-18 nr. 7

28-02-1899

1898-11-12
De Amsterdamsche Normaalschool Amsterdam 1899-02-22 nr. 58

08-03-1899

1894-04-01
Amsterdamsche Wielrijders-Club Amsterdam 1899-02-24 nr. 15

14-03-1899

1898-08-06
Nederlandsche Wielerbond Amsterdam 1899-03-10 nr. 7

26/27-03-1899
02-08-1901

1898-12-26
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 116 17 18 19 20 21 2227 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.