Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 41 pagina: 1
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Buiten-Societeit Alkmaar 1867-10-23 nr. 60

30-10-1867

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener algemeene bewaarschool Alkmaar 1869-10-12 nr. 13

05-11-1869
02-07-1892
13-01-1899

1869-05-01
Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Alkmaar 1870-03-21 nr. 21

11-05-1870
28-12-1878
28-03-1899

Alkmaarsche Voorzorg-Vereeniging onder de zinspreuk: "Eendragt maakt magt" Alkmaar 1870-10-17 nr. 19

25-10-1870

Vereeniging tot bevordering van geestelijke belangen Alkmaar 1871-04-10 nr. 1

24-05-1871

Burger-Societeit Alkmaar 1872-02-27 nr. 8

19-03-1872

1871-12-01
Vereeniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs Alkmaar 1879-07-05 nr. 25

19-08-1879
24-08-1886
03-07-1901

De Alkmaarsche Turnclub "Kracht en Vlugheid" Alkmaar 1879-07-09 nr. 29

27-08-1879 en 12-01-1885

Vereeniging "Eendracht en Trouw" Alkmaar 1880-07-12 nr. 33

01-08-1880

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus" Alkmaar 1881-03-16 nr. 16

30-04-1881

Vereeniging "St. Joseph" te Alkmaar, tot oprichting en instandhouding in gemelde gemeente van één of meer inrichtingen voor Katholiek bijzonder Onderwijs. Alkmaar 1883-01-08 nr. 12

14-02-1883
24-08-1892

De Club Alkmaar 1883-01-19 nr. 14

08-03-1883
07-02-1888
08/09-07-1894

De Bond van de Alkmaarsche Graan- en Zaadmarkt Alkmaar 1885-08-20 nr. 23

06-11-1885

De Kerkelijke Kas Alkmaar 1887-11-28 nr. 20

01-02-1888

De Alkmaarsche IJsclub Alkmaar 1888-01-09 nr. 79

01/02-04-1888
21-07-1903

Alkmaarsche Harddraverij-vereeniging Alkmaar 1888-07-30 nr. 21

25-10-1888

Sociëteit Hereeniging Alkmaar 1888-12-16 nr. 29

07-03-1889
17-01-1894
09-08-1898

Afdeeling Alkmaar en aangrenzende gemeenten van de Noord-Hollandsche Vereeniging "het Witte Kruis" Alkmaar 1890-04-01 nr. 29

27-04-1890
06-11-1903

Liefdadigheid naar Vermogen Alkmaar 1891-07-04 nr. 41

01-10-1891

1891-01-01
De Ambachtsschool voor Alkmaar en Omstreken Alkmaar 1892-06-14 nr. 26

06-07-1892
11-12-1896

Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen Alkmaar 1893-05-31 nr. 39

22-07-1893

Timmerlieden-vereeniging "Verbetering door Eendracht" Alkmaar 1893-10-18 nr. 24

05/06-11-1893

De Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool Alkmaar 1894-09-03 nr. 67

11-10-1894
21-07-1903

1894-06-01
Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Paulus" Alkmaar 1894-10-08 nr. 28

10-11-1894

1894-03-24
Alkmaarsche Slagersvereeniging Alkmaar 1896-04-18 nr. 7

17-06-1896

1894-12-19
"Alcmaria", tot bevordering van het vreemdelingenverkeer en tot verfraaiing van Alkmaar en Omstreken Alkmaar 1896-12-28 nr. 14

17/18-01-1897

1896-10-16
Alkmaarsche Buitensociëteit Alkmaar 1898-01-14 nr. 10

27-01-1898

1897-08-16
Hengstenvereeniging "Hollandsch Noorderkwartier" Alkmaar 1898-05-11 nr. 86

25-05-1898

1898-01-01
Afdeeling Alkmaar van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Volksbond, onder patronaat van St. Willebrordus Alkmaar 1898-05-25 nr. 14

07-06-1898

1896-09-27
Wolvee-vereeniging Alkmaar 1898-10-06 nr. 69

21-10-1898

1898-06-01
Burger-Sociëteit Alkmaar 1899-03-14 nr. 28

09/10-04-1899

1898-12-01
De Provinciale Noordhollandsche Boerenbond Alkmaar 1900-02-12 nr. 44

01-03-1900

1899-06-17
Schietvereeniging "Alkmaar" Alkmaar 1900-11-07 nr. 35

27-11-1900

1900-06-07
Internationaal Dames-comité "Alcmaria" voor het verstrekken van hulp aan de vrouwen en kinderen in de concentratiekampen in Zuid-Afrika Alkmaar 1901-10-09 nr. 54

25-10-1901

1901-08-01
Kinderkleeding en kindervoeding Alkmaar 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-04-01
Vereeniging tot het bevorderen van den bloei van jaarlijksche paardenmarkten te Alkmaar Alkmaar 1901-12-30 nr. 128

14-01-1902

1901-08-21
Vereeniging van patroons in het bouwvak te Alkmaar Alkmaar 1902-04-07 nr. 44

19-04-1902

1901-12-21
Alkmaarsche vereeniging van bierhandelaren en mineraalwaterfabrikanten Alkmaar 1902-06-24 nr. 26

11-07-1902

1901-03-01
Vereeniging voor gezinsverpleging Alkmaar 1902-08-05 nr. 39

31-08-1902/01/02-09-1902

1902-05-26
De Alkmaarsche Scherpschuttersvereeniging Alkmaar 1902-09-27 nr. 15

15-10-1902

1902-03-04
Christelijke Jongelingsvereeniging "Zacheus" Alkmaar 1903-06-20 nr. 56

21-07-1903

1857-12-20
Aantal verenigingen gevonden: 41 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.