Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3.a. Bespreking toetreding Groot-Brittannië tot de EEG. De Italianen zijn voorstander van toetreden van de Britten. Ook zij maken zich echter zorgen over de verdeeldheid binnen de EEG. Bij de raadsvergaderingen wil men van de Duitsers concreet weten hoe zij zich opstellen in de kwestie. Duitsland lijkt een arrangement voor te staan en wil de commissie de opdracht geven deze mogelijkheid nader te onderzoeken. Gedacht wordt o.a. aan een vrijhandelszone. De Fransen zien dit echter pas als uitkomst van een lang traject. In Den Haag is men blij dat de Vijf relatief één zijn tegen de huidige Franse aanpak. De ministers bespreken verder mogelijke ontwikkelingen.