Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

E. van Lennep


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Lennep
  E.
  van
  Emile
 
  Man
  jhr. mr.
  20-1-1915
  2-10-1996

Functie: Voorzitter
Aantekeningen: commissie Van Lennep: bestuderen van werkgeversvoorstellen voor een nationaal systeem van investeringsgaranties, 1966

Functie: Lid
Aantekeningen: van de Commissie Van Ittersum in juni 1961

Functie: Delegatielid
vanaf 27-11-1945
Aantekeningen: Nederlandse delegatie Commissie voor Transport en Havenactiviteiten, Conseil Triparite

Functie: Adviseur
vanaf 1948 tot 1949
Aantekeningen: op financieel-economische gebied van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië

Functie: Hoofd
vanaf 1949 tot 1950
Aantekeningen: van de Financiële Afdeling van het Hoge Commissariaat in indonesië

Functie: Thesauriër-generaal
vanaf 04-1951 tot 30-09-1969
Aantekeningen: ministerie van Financiën

Functie: Voorzitter
vanaf 1958 tot 30-9-1969
Aantekeningen: Monetair Comité van de EEG.

Functie: Lid
vanaf 1961 tot 1970
Aantekeningen: van de Ned. Delegatie Benelux Raad van de Econ. Unie

Functie: Secretaris-generaal
vanaf 30-09-1969 tot 1-10-1984
Aantekeningen: van de OESO.