Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00078
03-03-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 c. Bezoek van Britse ministers Wilson en Brown (Zie notulen m.r. 24 februari 1967, punt 4b)
Verslag van het bezoek van de Britse ministers Wilson en Brown aan Nederland. Tijdens dit bezoek heeft de Britse delegatie aan de Nederlandse regering gevraagd een actie onder de EEG-partners te ontketenen voor de Britse toetreding. De Nederlandse regering raadde de Britten aan formeel te verklaren toe te willen treden tot de EEG.