Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Ontwerp-verdrag van de Benelux Economische Unie.

Algemene bespreking in de REA, waar Mansholt zich afvraagt of er wel een Benelux Economische Unie dient te komen, nu er ook al een Europese Economische Gemeenschap komt. Die reserves komen vooral voort uit vrees voor de gevolgen van EEG-optreden t.a.v. de landbouw, daar Belgiƫ een op dit punt ander beleid voert dan Nederland. De andere leden van de REA delen Mansholts bezwaren op dit punt niet. De discussie spitst zich toe op het bereiken van vrije intra- grenzen voor het onderlinge handelsverkeer en op de eigen speelruimte die Nederland in de EEG nog zal overhouden na ondertekening van de Benelux Economische Unie. Daarnaast uitvoerige discussie over de preciese (tekstuele) inhoud van het Unieverdrag, waarmee de REA tenslotte instemt.