Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Goedkeuring van de verdragen inzake Euratom en de Europese Economische Gemeenschap.

N.a.v. brief Luns dd. 14-05-1957, no. 69365. De procedures in de Staten-Generaal voorafgaande aan ratificatie verlopen langzaam. Zo is de preciese verhouding tussen EEG en vrijhandel(szone) nog ongewis. Juridisch is onduidelijk is of de toetreding bij Rijkswet, of bij gewone wet zal (dienen te) geschieden. Toch meent de RMR dat Nederland niet het laatste land zal zijn dat de verdragen ratificeert.