Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00400
05-09-1950
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief Suetens aan Meurice.

Kort verslag van de nieuwe ronde van besprekingen die 31 augustus te Parijs zijn begonnen. Nog steeds maakt België voorbehoud bij de steenkolenkwestie. De inrichting van de instituties van het Schuman-plan moet bovendien eenvoudiger. Suetens heeft verder aangegeven dat naar zijn opvatting het Schuman-plan niet op zichzelf staat, maar een eerste aanzet is tot een economische integratie van Europa. Indien dus op België een beroep wordt gedaan tot concessies op het gebied van de steenkool en de staalindustrie, dan zal België daartoe compensaties claimen wanneer er sprake zal zijn van het vergroten van de (interne) markt naar andere sectoren. Suetens constateert dat er op vijf terreinen nog het nodige werk moet worden verzet:
1. Problemen op het gebied van commerciële politiek;
2. Het regime van versnelling;
3. Technische kwesties;
4. Sociale kwesties;
5. Institutionele kwesties.

Document ook gepubliceerd in: Documents Diplomatiques belges 1941-1960, Tome IV, Europe aspects économiques (Bruxelles: Académie royale des Sciences et des Beaux-Arts de Belgique, 2001), doc.no. 162.