Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

M.R.L.M. Suetens


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Suetens
  M.R.L.M.
 
  Maximilien Richard Léon Marie
  Maximilien
  Man
 
  17-7-1891
 

Functie: Delegatieleider
Aantekeningen: Belgische delegatie Raad van Economische Samenwerking, 1947

Functie: Voorzitter
Aantekeningen: Conseil d'Administration de l'Office Belge du Commerce Extérieur, 1950

Functie: Directeur-generaal
vanaf 1945
Aantekeningen: voor de Buitenlandse Handel op Ministerie van Buitenlandse Zaken van België (met persoonlijke titel van Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister)

Functie: Delegatieleider
vanaf 25-01-1946
Aantekeningen: Belgische delegatie Commissie voor Internationale Verdragen, Conseil Tripartite

Functie: Voorzitter
vanaf 1950 tot 1951
Aantekeningen: Belgische delegatie voor de onderhandelingen over het Schuman-plan