Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00448
07-01-1972
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief Thorn aan Schumann bij gelegenheid van het aanvaarden van het Luxemburgse voorzitterschap van de EG.

Pompidou heeft op een persconferentie in januari 1971 het idee gelanceerd van een Europese confederatie. Thorn meent dat de aanstaande vergroting van de EG aanleiding geeft zulke ideeëen nog eens tegen het licht te houden. Thorn onderschrijft de ideeën in principe en memoreert dat het vaker voorkomt dat beslissingen in de Europese Raad niet kunnen worden genomen omdat een minister niet is komen opdagen. Echter: men zal het kalm aan moeten doen met de confederatie-gedachte. Thorn is huiverig voor de figuur van 'Europese Ministers'. Mogelijk zal men kunnen beginnen met het benoemen van 'Ministers voor Europese Zaken'? Daarenboven lijkt het hem een goede zaak te overwegen het voorzitterschap niet per 6 maanden te rouleren, maar per jaar. Dat bevordert de continuiteit in de Gemeenschap. Ook zal de posite van het Europees Parlement dienen te worden verstevigd. Het gebrek aan regels voor democratische controle in de EG heeft hem sowieso verbaasd. Verder dient volgens Thorn de positie van het Europese Hof eveneens nader te worden bestudeerd.