Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00069
05-10-1950
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Opmerking over regionale groepen in de context van het Schumanplan. Artikel 20 van het Schumanverdrag gaat over regionale groepen. De regionale groepen staan tussen de Hoge Autoriteit en ondernemingen.
De taken van de regionale groepen zijn:
- Het ondersteunen van de Hoge Autoriteit;
- Uitvoering van voorstellen van de HA;
- Medewerking bij het vaststellen van prijzen.
In de rest van het document wordt invulling gegeven aan hoe deze regionale groepen zouden moeten functioneren.