Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00151
6-10-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de conferentie van delegatieleiders voor het Schumanplan van 06-10-1950. Bij deze conferentie is een aantal beslissingen genomen. Er is afgesproken dat elke delegatie een medewerker aanwijst om contact te onderhouden met mr. Vergeot om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. De besprekingen zullen op 10 oktober worden voortgezet.