Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering van het Duitse hoofdcomité voor het Schumanplan.

1. Schumanplan.
Blankenagel bericht: Door de perioden die nodig zijn voor de aanname van de verschillende overeenkomsten en het aanpassen van de industrieën zal de eindfase van het plan pas na een jaar of vijf te bereiken zijn. Regionale samenwerkingsverbanden zullen alleen binnen landsgrenzen bestaan. Onduidelijk is of de erts- en staalindustrie in één verband ondergebracht gaan worden. Er moet een speciale overeenkomst gesloten worden met betrekking tot gewalst staal om de Duitse staalindustrie te beschermen na het wegnemen van interne heffingen.
De prijsniveaus zullen vastgesteld moeten worden door de regionale samenwerkingsorganen, waarbij de HA slechts in uiterste gevallen deze prijzen kan verwerpen.
Müller voegt toe: Op dit moment is nog niet volledig duidelijk wanneer de HA kan ingrijpen. In Frankrijk zullen de erts- en staalproducenten niet samen in dezelfde organisaties ondergebracht worden. Voor erts komen er drie organisaties: Noord-Afrika, Normandië en Lotharingen.
Fugmann zegt dat Duitsland waarschijnlijk de Fransen moet volgen in de ontkoppeling van erts- en staalproductie. De regionale organisatie moet dan zoveel mogelijk macht krijgen. De voorzitter moet gekozen worden door de groep zelf en bevestigd door de HA.

2. Nieuw lid.

3. Prijzen gewalst staal.

4. Verzekering van machinerieën.

5. Beperking productie ruw staal. De geallieerden lijken bereid geen beperkingen aan te brengen in de Duitse staalproductie.

6. Brandstofvoorziening. Een commissie wordt ingesteld om het in heel Europa gevoelde tekort aan cokes te onderzoeken.

7. Kartelwetgeving. De organisaties die onder het Schumanplan vallen zouden vrijgesteld moeten worden om niet onder de nieuwe kartelwetgeving komen te vallen.