Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00244
28-01-1947
Samenvatting
Verslag van de elfde vergadering Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Luxemburg op 7 en 8 januari 1947.

Het zwaartepunt van de vergadering had, onverwacht, gelegen op het Duitse vraagstuk. Het verslag vat de Franse nota (zie G00241) samen en houdt daarbij de structuur van de nota aan.

De vergadering besprak de werkmethode voor de International Trade Organization in Londen. De Fransen drongen aan op uitwisseling van lijsten van concessies (genoemd in eerdere vergaderingen) en samenwerking.

De Commissie voor Industriëel Contact wordt gevraagd instructies voor te bereiden voor de industriële subcommissies ten aanzien van het Duitse vraagstuk. De Luxemburgse regering weigert tot nu toe haar financiële bijdrage te leveren voor het op te richten octrooibureau, waar de Belgische regering voor dit doel haar vastgestede bedrag al heeft uitgetrokken.

Het verslag concludeert dat de vergadering als vruchtbaar voor de samenwerking mag worden beschouwd.