Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00245
10-1-1947
Samenvatting
Verslag van de elfde vergadering van de Raad van Economische Samenwerking op 7 en 8 januari 1947.

Tuyll van Serooskerken beschrijft de optimistische stemming in deze en de vorige vergadering. Frankrijk toonde zich opvallend tevreden, ondanks het gebrek aan Nederlandse en Belgische steun voor zijn deïndustrialisatieplannen voor Duitsland. Volgens de analyse van Tuyl van Serooskerken dient rekening gehouden te worden met een charmeoffensief van Franse zijde. Ten einde zich te profileren ten aanzien van de besprekingen van Frankrijk, Rusland, Engeland en Amerika, dringt Tuyl van Serooskerken aan op een goeddoordachte strategie van Nederlandse (en Belgische) zijde jegens dit vraagstuk.

De Fransen hebben het initiatief genomen tot het opstellen van een lijst met onbeantwoorde vraagstukken in de aanloop naar de ITO-conferentie. De overige delegaties gaan hiernaar kijken om een gezamenlijk standpunt te kunnen bepalen.

Tuyl van Serooskerken sluit af met het benoemen van de nuttige contacten die zijn gelegd met de Franse delegatie.