Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
ZIE VOOR DEFINITIEVE VERSIE: G00259

Door Ministerie van Buitenlandse Zaken, op verzoek van Lamping, opgestelde gedragslijn. Advies over Nederlandse houding in Raad van Economische Samenwerking inzake de douaneunie.

Het document weegt strategisch de gevolgen af van het wel of niet steunen van de door de door de Fransen gewenste douaneunie. Afwijzing van het voorstel kan leiden tot het uiteenvallen van de Raad. Steun voor het voorstel zou de Engelsen echter voor het hoofd kunnen stoten. In handschrift staat toegevoegd dat het ook de Russen achterdochtig zou kunnen maken. Er wordt gekozen voor afwijzing, waarbij de Nederlandse delegatie tactisch moet opereren om de Fransen gunstig te stemmen. Ook de Belgische steun zou op de voorgestelde wijze behouden moeten blijven.

Opmerking: veel handgeschreven commentaar. In G00259 zijn deze handgeschreven commentaren verwerkt.