Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00261
03-04-1946
Samenvatting
Verslag zevende vergadering Raad van Economische Samenwerking, gehouden op 19-21 maart 1946 te Luxemburg.

Voorzitter Elvinger is niet bijzonder tevreden met de resultaten van de Raad. De Raad bespreekt het werk van de verschillende commissies.

Het verslag van de Commission des Ententes Internationales wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van twee resoluties van de Commission des Transports et Activités Portuaires zullen de delegaties hun regeringen consulteren over reisdocumenten uit Duitse havens. De Raad herziet de samenstelling van de Commission du Charbon en keurt de opdrachten van de Commission des Contacts Industriël goed. Drie door de Fransen voorgestelde richtlijnen voor de industriële sub-commissies leiden tot onenigheid tussen de Nederlandse en Franse delegatie. Waar de Nederlanders de Conference for Trade and Employment wensen af te wachten, willen de Fransen directe actie. Een compromis wordt bereikt: de commissie zal de mogelijkheden tot een industriële entente onderzoeken (in plaats van realiseren).

Een (Franstalige) instructie aan de Commission des Contacts Industriëls is opgenomen, geformuleerd door Suetens en Spierenburg.