Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00263
30-3-1946
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening over inhoud, geschiedenis en toekomst van de op 5 september 1944 gesloten douaneovereenkomst tussen Nederland, België en Luxemburg, verstuurd in verband met het bezoek van Belgische ministers.

Nederland uit de wens tot snelle en wezenlijke afspraken te komen en breidt het aantal Nederlandse en Belgische leden van de gemeenschappelijke Raden uit. Nederland hoopt dat het zich, na spoedig te organiseren besprekingen, met België op de Conference for Trade and Employment achter een gezamenlijk tarief kan scharen. Nederland zet in op de introductie van een dubbeltarief (tweekolommentarief).

Betreft het te kiezen transitiemodel geeft Nederland de voorkeur eerst de invoer- en anderssoortige rechten op te heffen alvorens tot een tolunie over te gaan. De vraag of deze tolunie zal (moeten) leiden tot een algemene economische unie (met afgestemde belastings-, sociale- en monetaire politiek) wordt uitgebreid behandeld. Nav de geschiedenis en bestuursstructuren van Nederland en België worden twijfels geuit over de haalbaarheid van veronderstelde 'psychologische' toenadering. De aantekening wijst tevens op het belang van productieafspraken.

De in de brief genoemde bijlagen zijn niet bij dit document gevoegd.