Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00268
24-5-1946
Samenvatting
Verslag van verloop achtste vergadering Raad van Economische Samenwerking, gehouden op 21 en 22 mei 1946 te Den Haag.

Het verslag analyseert het verloop van de vergadering, waar ondanks enkele belangrijke agendapunten geen daadwerkelijke besluiten zijn genomen. De meegaande houding van De la Baume is hier debet aan. Hij drong niet aan op de door de Fransen toch sterk gewenste entente regionale.
Een verklaring voor deze omslag wordt uiteindelijk gevonden in twee factoren. Allereerst is er de Franse wens om mbv goede relaties (die anders op het spel zouden zijn gezet) in de Raad op de hoogte te blijven van de voor Frankrijk bedreigende Belgisch-Nederlandse tolunie. Daarnaast lijkt Frankrijk zijn pricnipiële zwaartepunt verschoven te hebben naar de Conference for Trade and Employment, waar deze discussie hoogstwaarschijnlijk zal worden hervat.

Verder zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tijdens en als voorbereiding op de Conference for Trade and Employment.