Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00289
27-07-1948
Samenvatting
Notulen van de zestiende vergadering Raad van Economische Samenwerking, Brussel 27-07-1948. Twee bijlagen: Met betrekking tot het verdrag van Brussel; Motie opheffing Raad van Economische Samenwerking.

Een rapport van het Secrétariat-Général wordt gepresenteerd. Suetens benadrukt de overeenkomst tussen het Verdrag van Brussel en het oprichtingsverdrag van de Raad, maar waarschuwt ook dat eerstgenoemde organisatie nog geen permanent karakter heeft. Bovendien zou het zonde zijn het werk van de Raad teniet te doen. De Luxemburgse delegatie stelt een uitstel van opheffing voor om de Commissies hun werk te laten afronden. Nederland stelt zich hier onwillig tegenover. Een voorgestelde resolutie betreffende de opheffing wordt aangenomen.

Afspraken worden gemaakt voor verdere bijeenkomsten en samenwerking van de Vijf Mogendheden.

Bijlage: Resolutie omtrent opheffing van de Raad. De regeringen van de tripartitelanden zullen zich hier, conform de procedures, over uitspreken.
Zie ook