Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering Executive Committee OEES 20-07-1950, met o.m. als agendapunt de integratie van de Europese economieën.

Er werden verschillende voorstellen gedaan voor de wijze waarop de drie voorstellen moeten worden behandeld. Er was uitgebreide discussie over de vraag welke studiegroep(en) moet(en) worden aangwezen en de bijgaande taakomschrijving. Na een enkel compromis van Nederlandse kant kon het memorandum worden goedgekeurd.
Hierna kwamen enkele voorstellen van werkgroepen en commissies aan de orde. Deze hadden betrekking op: financiële stabiliteit, veeziekten; olieraffinage; grasland in de Middellandse Zee; arbeidsvraagstukken. Denemarken reageerde gepikkeerd op een rapport van de Centrale Groep inzake handelsliberalisering, maar kreeg weinig bijval. Betr de Commissie voor Landbouw en Voedselvoorziening nam Italië sterk stelling, o.a. over de liberalisering van wijn. Ook Italië kreeg weinig steun.