Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00455
28-09-1950
Samenvatting
Engelstalig.
Vergadering economische subgroep van werkgroep 6 van het Executive Committee van de OEES, 27-09-1950.

Besproken onderwerpen: de pulp- en papierindustrie en de textielindustrie.
De pulp- en papiercommissie heeft een lijst van voorgestelde sutdieonderwerpen opgesteld, waar ze spoedig mee wenst aan te vangen. Het vraagstuk omtrent ruwe grondstoffen geeft veel stof tot discussie. Ook wordt er gevraagd naar de wijze waarop de commissie anticipeert op economische veranderingen. Daarnaast wordt gesproken over de verhoudingen (importeur/exporteur) tussen de deelnemende landen