Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00465
07-1950
Actoren
Verklaring
Samenvatting
Engelstalig.
Toelichting, uit te spreken tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep no. 6 over de Nederlandse integratieplannen.

Er wordt uitgelegd waarom verdere actie voor een Europese gemeenschappelijke markt wenselijk is. De door Nederland gewenste verhoging van de liberalisatienorm (75% ipv 60%), wordt in verband gebracht met de stimuleren van werkgelegenheid. De integratie dient te worden gerealiseerd door de genoemde sectorgewijze afschaffing van handelsbeperkingen en de oprichting van een Europees Integratiefonds (verder in het document toegelicht). Daarna worden procedurele suggesties gedaan. Nederland ziet voldoende mogelijkheden om de Franse, Italiaanse en Nederlandse idee├źn met elkaar te verenigen. De door de Franse voorgestelde Investeringsbank wordt in het bijzonder gezien als een goede aanvulling op het Stikker-Plan.